5 งานศิลป์ระดับโลก ณ Musée du Louvre

พิพิธภัณฑ์งานศิลป์นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อจรรโลงจิตใจคนสังคมของตัวเอง และคนอื่น ประเทศฝรั่งเศสจัดว่าเป็นดินแดนแห่งงานศิลป์เลยก็ว่าได้ พิพิธภัณฑ์ระดับโลกอย่าง Musée du Louvre

Read More

ประวัติภาพ The Creation of Adam

งานศิลปะอย่างการวาดภาพสามารถสื่ออะไรต่างๆ ออกมาได้มากมายไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ แนวความคิด ความหมายของคน และอื่นๆ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของนักวาดภาพแต่ละคนว่าต้องการสื่อสารภาพวาดที่ออกมาด้วยความหมายอะไร หนึ่งในภาพวาดที่มีชื่อเสียงอย่างมากของโลกเป็นภาพวาดที่มีการพูดถึงอยู่เสมอ ไม่ว่าระยะเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามนั่นก็คือภาพที่ชื่อว่า The Creation of Adam ถือว่าเป็นภาพที่มีความน่าสนใจไม่น้อย The Creation of Adam กับประวัติที่น่าสนใจ The Creation of Adam หรือหากแปลเป็นภาษาไทยก็คือ ภาพพระเจ้าสร้างอดัม เป็นงานภาพเขียนจากพระคัมภีร์ไบเบิลของพระธรรมปฐมกาล ในความหมายที่ว่าเมื่อพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์คนแรกของโลกขึ้นมามีชื่อว่า อดัม ภาพดังกล่าวนี้คือภาพเขียนบนเพดานซาเปลซิสติน จากฝีมือของนักเขียนภาพอย่างไมเคิล …

Read More

ประวัติภาพ Girl with A Pearl Earring

บางทีภาพเขียนหลายๆ ภาพก็อาจไม่สามารถบ่งบอกรายละเอียดที่ชัดเจนได้มากนัก ส่วนหนึ่งก็มาจากว่าเป็นภาพที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานจนบางทีไม่สามารถค้นหารายละเอียดต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนได้ทำให้ภาพนั้นๆ ก็ยังคงเป็นภาพแห่งตำนาน

Read More