ภาพ พระกระยาหารค่ำมือสุดท้าย

iirojgniorjsehe

พระกระยาหารค่ำมือสุดท้าย หรือ The Last supper เป็นภาพวาดโดยจิตรกรชื่อดังโดย เลโอนาร์โด ดาวินซี ซึ้งภาพนี้วาดออกมาไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปไหนได้เลย เนื่องด้วยจากภาพวาดนั้นถูกวาดบนปูนเปียกของผนังกำแพงและ ภาพนี้เป็นที่ภาพที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เขาเคยวาดมาโดยภาพนี้เป็นแรงบันดาลใจนึกคิดจากที่เขานึกคิดถึงวันที่พระเยซูจะถูกตรึงหมายกางเขน เขาได้วาดภาพ พระกระยาหารค่ำมือสุดท้ายขึ้นมา ภาพนี้ยังเป็นภาพที่บรรยายออกมาจากหลายๆแง่มุมที่เต็มเปรียบไปด้วยความสุขของมื้อสุดท้ายที่จะได้ร่วมอยู่กันและแฝงไปด้วยความเศร้าเมื่อจะเสียคนที่จากไป ภาพนี้ตีความหมายได้ออกมาอย่างลึกซึ้งและยังถือว่าภาพนี้ได้เป็นหนึ่งในบรรดาจิตรกรรมที่รู้กันไปทั่วโลก โดยที่ภาพนี้ยังมีปริศนาหลายๆอย่างแฝงไปด้วยอะไรต่ออะไรอีกมากมาย ภาพนี้ถือเป็นภาพที่โด่งดังมากมายไปทั่งโลกซึ้งอยากจะได้มาครอบครองแต่ก็เป็นไปไม่ได้เลยเพราะนั้นได้เขียนติดกับผนังไว้ขึ้นอย่างสวยงาม ภาพนี้ที่ ดาวินซี วาดให้แก่ผู้มีพระคุณกับเขานั้นคือ ดยุค โลโดวิโค สฟอร์ชา ซึ่งภาพนี้ทำให้คริสจักรเกิดเรื่องราวที่บิดเบือนภาพพระกระยาหารค่ำมือสุดท้าย ดาวิซีได้เขียนมาโดยความนึกคิดของเขา โดยที่ไม่ใช่อย่างในหนังสือหรือภาพยนตร์ได้กล่าวมาเลย แต่ถึงจะยังไงก็ตามภาพนี้ยังเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกซึ่งบ้างสถานที่ได้เขียนเลียนแบบภาพ พระกระยาหาค่ำมือสุดท้ายนี้ ไว้หลายที่นั้นคือ Choesa Minorita ที่ เวียนนา พิพิธภัณฑ์ ดา วินซี และ ตาม โบสถ์ท้องที่ต่างๆอีกมากมาย ซึ้งภาพนี้ตีความหมายสำหรับคนที่มาโบสถ์ได้นึกถึงวันที่เราจะอยู่จะไปและมีแง่คิดอะไรอีกหลายอย่างของแต่ละคนที่ได้เขามารับชมเพื่อให้จิตใจได้ปลดปล่อยนึกคิดสิ่งต่างๆนั้นเอง