Draw & Paint

View All

สูงไกลลิบตาของภาพวาดเดอะเกาะสกาย

ถ้าถามถึงว่ามันเป็นอะไรมันคืออะไรเราในฐานะที่ผมเป็นนักวาดภาพผมก็จะบอกเลยว่าภาพวาดเดอะเกาะสกายนั้นเป็นภาพวาดเหมือนเป็นตัวแทนสถานที่ท่องเที่ยวและสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์อีกด้วยเพราะสถานที่นั่นนั่นมีแต่ภูเขาและเต็มไปด้วยต้นไม้ปกคลุมภูเขา